El Menahil Okulu
VİZYONUMUZ

Bilim ışığında geleceğe dair idealleri olan, ahlaklı bir neslin hazırlanmasıdır.

MİSYONUMUZ

YARININ MESLEĞİ ÖĞRETİMİ

• Kurumumuzda öğretmenler ve öğrencilerimiz için en uygun eğitim ortamını oluşturmak.
• Eğitim kalitesini en üst düzeye çıkarmak için bilimsel araştırmalara her zaman önem vermek.
• Öğrencilerimizin yeteneklerini arttırmak adına yenilikçiliği ve mükemmeliyetçiliği teşvik etmek.
• Öğrenciler için en üst düzeyde, kaliteli eğitim sağlamak.
• Kurumumuzda fiziksel alt yapıyı ve güvenliği her zaman en iyi şekilde tutmak.
• En güncel teknolojilerin takip edilmesi ve kullanılabilmesini sağlamak
• Öğretmenlere ve öğrencilere her konuda psikososyal destek sağlamak.

Genel Amaçlar

• Öğrencilerimizi iyi eğitim almış, ahlaklı birer birey olarak yetiştirmek.
• Medeniyet yolunda; bilimsel gelişmeleri takip eden,modern ve yenilikçi bir nesil yetiştirmek.
• Öğrencilerimizi içinde bulunduğu toplumun yasal ve ahlaki kurallarına uyan bireyler olarak yetiştirmek.
• Öğrencilerimizi,her konuda aşırılıkçılıktan,fanatizmden ve ırkçılıktan uzak; insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin insan onurunu en üst kriter olarak benimseyen bireyler olarak yetiştirmek.

Ahlaki Değerler

• Öğrencilerimizin eğitimini insani ve ahlaki değerler ile geliştirmek.
• Takım çalışması ve kollektif düşünebilen bireyler yetiştirmek.

Kamuya ait mallarının kullanımında çok hassas davranabilen bireyler yetiştirmek..
• Gerektiğinde inisiyatif alabilen özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek.
• “İnsan, insanın kardeşidir” düstur ve şuurunu hayatın her noktasında canlı tutmak.